Image Coaching

Image je spôsob akým komunikujeme s okolím, ako vnímame sami seba, a ako nás vníma naše okolie. Je to správa o našom postavení, životnom štýle a hodnotách, ktoré uznávame. Pocity, ktoré vyvolávame u ostatných ľudí majú veľký vplyv na to ako s nami druhí jednajú a aké príležitosti nám sú ochotní ponúknuť. Každá spoločnosť si vytvorila určitý štandard, podľa ktorého sú ľudia posudzovaní. V dnešnej dobe však nestačí byť kvalifikovaný a skúsený. Musíte byť taktiež schopní prezentovať sami seba na patričnej úrovni. Ak nie ste vhodne oblečený a upravený na danú príležitosť, znižujete svoju šancu na úspech.

Image, ktorý prezentujeme ostatným je viac ako iba vzhľad. Ide o spôsob akým sa obliekame, aké volíme doplnky, celková úprava zovňajšku, telesná kondícia, hygiena, účes, starostlivosť o pleť, nechty, ako aj make up u žien. Spôsob chovania zahŕňajúci základné pravidlá spoločenského styku, verbálne schopnosti (tón hlasu, výber slov, artikulácia, schopnosť počúvať), ale i neverbálna komunikácia (body language, držanie tela, postoj, očný kontakt, výraz tváre) sú dôležitou súčasťou nášho image.

Pre vytvorenie pozitívneho image je nevyhnutné, aby všetky jeho súčasti boli v harmonickom súlade. Image má byť čitateľný, konzistetný a aktuálny.

Tvorba image je proces, ktorý rozvíja individuálny vizuálny štýl a smeruje k rozvoji osobnosti. Napomáha pri budovaní sebavedomia a sebadôvery. Avšak iba za predpokladu, že existuje harmónia medzi vonkajším vzhľadom a vnútornou realitou. Image nám vtedy pomôže dosiahnuť naše ciele a pomáha vytvárať nové kontakty a príležitosti.

Pri tvorbe Vášho imidžu poskytujem služby

 • triedenie šatníka
 • vytvorenie nového šatníka na mieru podľa typu postavy a osobnosti
 • nákupy so štylistom
 • vytvorenie kapsulového šatníka
 • personal shopper
 • nákupy so štylistom na konkrétnu príležitosť (svadba, pracovný pohovor, rande, business stretnutie, návrh stylingu podľa pracovného dress code)
 • make up na konkrétnu príležitosť
 • kurz sebalíčenia
 • úprava postavy metódou metabolic balance®
 • úprava postavy metódou Body Wraps®
 • analýza pleti prístrojom S.A.M. a skincare konzultácia

Cena

Konzultácia – 1 hodina30 EUR
Komplexné budovanie imageDohodou